Rabu, 03 Maret 2010

Edisi 10

Puting

Ari kada tarasa basampuk ari
Batis sasain jauh jua malangkah
Tunduk tingadah cukupkah banyumata
Mambujurakan karacak nang hambur kaut
Di sapanjang lurung

Amun malihat bintang di langit
Kada sama lawan hitungan umur
Apakah mambiarakan rambut mamutih
Umur kada babau

Kada talambat batanam nyiur
Hagan manyimpunakan sisa hidup
Manyusuri bantang lurung
Musti baputing sampai ka liang ajal

Bbaru,2009


Indonesianya :

Ujung

Hari tak terasa bertemu hari
Kaki semakin jauh juga melangkah
Tunduk tengadah cukupkah airmata
Membetulkan jejak yang kacau berhamburan
Di sepanjang jalan

Manakala melihat bintang di langit
Tak lah sama dengan hitungan umur
Apakah membiarkan rambut memutih
Umur tidak berbau

Tak kan terlambat bertanam nyiur
Untuk membenahi sisa hidup
Menyusuri bentang jalan
Mesti berujung sampai ke liang ajal

Bbaru,2009Sandah

Lakinya kada sing bulikan
Di patak Kamariah dalam rumahnya
Kaya apa sabarnya musti ada batasnya
Hatinya panas
Manggurak sampai kabumbunan
Sopiah muhanya habang
Matanya kaluar banyu panas
Haratan sanja bahantak
Sopia badiri di muhara lawang
Batunduk lalu batungadah batunduk pulang
Disingkaynya tapih tinggitinggi
Lalu dikibahinya lawan nyiru :
Imran bulik
Lakasi bulik
Nyiru tarus dikibahakan
Sampai sanja takipik pajah
Imran masih tapatak

Sundal pandayangan
Dasar janda kamiyangan
Urang kada bamuha kada tahu supan
Maambil laki urang
Lalu marungkup Kamariah
Ditapaknya muhanya dikarukutnya
Dirunggutnya rambutnya
Kamariah tagulung tagaling dilincainya
Imran cuma tacagal kaya ampatung
Urangurang badatangan mahalat

Kamariah balu nang béngkéng
Mambukut dihatinya lawan Sopiah
Biar rabit ditangan Imbran kada dilapas
Inya umpani lawan tiga bigi nasi di palipatan batisnya
Inya minumi lawan banyu cancutnya
Imran kapayang tapatak di bawah talapak batisnya

Gula galapung biar kada bakula tapi sakampung
Kampung jadi sunyi wayah malam ari
Gula galapung biar kada bakula tapi sakampung
Rumah hinip lawang wan lolongkang basunduk rapat

Sandah maharuharu kampung
Habis makanan orang sakampungan diharunya
Gula galapung biar kada bakula tapi sakampung
Urang bukahan didapatinya
Urangurang barumbuk handak mamburu sandah
Lalu turunan mambawa suluh
Mambawa tumbak parang tatakan kayu
Kampung jadi ribut mangapungi sandah
Tapi urangurang kawalahan sandah salalu bahilang
Mangaluar dimanamana
Gula galapung biar kada bakula tapi sakampung

Malam itu urangurang basambunyi mahintipakan
Kuburan urang mati hanyar dikubur
Luang di atas kuburan itu urang tutupi lawan butul
Kada lawas butul baisi kukus
Lalu urang ancap maambil wan manutupinya
Urangurang rami maarak butul manuju sungai landas

Di dalam butul Kamariah mainguy tangis
Maapungapung di arus sungai
Limbah ampat puluh ari tinggalam di laut
Kada muncul lagi ka dunia

Bbaru,2009


Indonesianya :


Sandah

Suaminya tak pulangpulang
Dipendam Kamariah dalam rumahnya
Bagaimana pun sabarnya pasti ada batasnya
Hatinya panas
Mendidih sampai ke ubunubun
Sopiah wajahnya merah
Matanya ke luar air panas
Diwaktu senja turun
Sopia berdiri di muka pintu
Bertunduk lalu bertengadah bertunduk kembali
Disingkapnya tapih tinggitinggi
Lalu dikipasinya dengan tampah :
Imran bulik
Lakasi bulik
Tampah terus dikipaskan
Sampai senja terkebas kelam
Imran masih terpendam

Sundal pandayangan
Dasar janda kemiangan
Orang tak bermuka tak bermalu
Mengambil suami orang
Lalu merungkup Kamariah
Dipukulnya mukanya dicakarnya
Direnggutnya rambutnya
Kamariah tungganyglanggang dirangsangnya
Imran cuma tertegak seperti patung
Orangorang datangan melerai

Kamariah si janda kembang
Memendam dendam dihatinya pada Sopiah
Walau robek di tangan Imbran tak kan dilepas
Dia makani dengan tiga biji nasi di lipatan kakinya
Dia minumi dengan air cancutnya
Imran kepayang terpendam di bawah telapak kakinya

Gula tepung waqlau tak bewarga tapi sekampung
Kampung jadi sunyi ketika malam hari
Gula tepung walau tak bewarga tapi sekampung
Rumah sepi pintu dan jendela dikunci rapat

Sandah mengharubiru kampung
Semua makanan orang kampung dijilatinya
Gula tepung walau tak bewarga tapi sekampung
Orang tungganglanggang ditemuinya
Orangorang jadi sepakat mengusir sandah
Turun membawa obor
Membawa tombak parang potongan kayu
Kampung jadi ribut mengepungi sandah
Tapi orangorang kewalahan sandah selalu menghilang
Dan gentayangan dimanamana
Gula tepung walau tak bewarga tapi sekampung

Malam itu orangorang bersembunyi mengintai
Kuburan orang mati baru dikubur
Lobang di atas kuburan itu orang tutupi dengan botol
Tak lama botol berisi asap
Lalu orang cepat mengambil dan menutupinya
Orangorang ramai mengarak botol menuju sungai deras

Di dalam botol Kamariah merintih tangis
Mengapungapung di arus sungai
Setelah empat puluh hari tenggelam di laut
Tak gentayangan lagi di dunia

Bbaru,2009

*****
sandah = sejenis kuntilanakSajadah Rindu

Sadikit pun kada gugup maitihi sanja
Habangnya matahari musti bahantak ka widay malam
Kerna ruhnya manyatu dalam ruhku
Dasaw laut adalah umbak jikir
Maisi sunyinya pantay

Maitihi langit dikapak burungburung
Karang wadah bataduh sagala rista

Sadikit pun kada surut
Malihat batis langit kada bapinggir
Di sanja nang sasain sanja

Kutulis alamatmu di pasirpasir
Malayarakan sajadah rindu
Ciuman umbak di pantaipantai
Adalah du’a nang kada suah diam badisir


Bbaru, 2009


Indonesianya :


Sajadah Rindu

Sedikit pun tak gugup memandang senja
Merahnya matahari akan berakhir ke tirai kelam
Sebab ruhnya menyatu dalam ruhku
Debur laut adalah ombak zikir
Mengisi sepinya pantai

Memandang langit dikepak burungburung
Karang tempat berteduh dukalara

Sedikit pun tak kan surut
Melihat kaki langit tak bertepi
Di senja yang semakin senja

Kutulis alamatmu di pasirpasir
Melayarkan sajadah rindu
Ciuman ombak di pantaipantai
Adalah doa yang tak pernah diam berdesir


Bbaru, 2009Tiga Kitap
: A.Kohar Ib.

Ini bacalah jar matahari baisukan
Manyarahakan tiga kitap
Limbah kubuka sabutingsabuting
Mataku kagum
Ada kambang
Ada talaga
Ada cinta

Satangkay kambang malarak dalima
Tumbuh di pangkuan talaga
Disirami cahaya baisukan
Tiap angin manampur
Wangi harumnya cinta
Bakunyung di atas talaga

Bagamat kututup tiga kitap
Lalu manungadah ka rakunrakun
Ada kambang tumbuh disana

Bbaru,2009


Indonesianya :


Tiga Kitab
: A.Kohar Ib.

Ini bacalah kata matahari pagi
Menyerahkan tiga kitab
Manakala kubuka satupersatu
Mataku takjub
Ada bunga
Ada telaga
Ada cinta

Sekuntum bunga merkah delima
Tumbuh di pangkuan telaga
Disirami cahya pagi
Setiap hembusan angin
Wangi harumnya cinta
Berenang di atas telaga

Pelan kututup tiga kitab
Lalu tengadah ke awanawan
Ada bunga tumbuh disana

Bbaru,2009

Tidak ada komentar:

Posting Komentar