Rabu, 03 Maret 2010

Edisi 9

Minyak Balian

Pujat lapar mata habang mancorong
Karacak mambulangkir kubur
Mayat harus dihidupakan
Manusia hidup labih manis dari madu wanyi
Labih sintal dari barangka manu
Labih harum dari asap kamenyan
Pujat malapas tangkaluban matan pinggangnya
Digantung ka akar manjulur matan atas pohon

Limbah sasajian siap
Pujat manyambur mamang
Ranying Hatatis Hiang Pi Umbung
Masuklah dalam kelenya
Masuklah dalam bahalai
Sabalum aku makan
Makanlah isi ancak
Makanlah dalam nawuluh lulung pasike
Minumlah darah manu dalam sasiri
Aku manyaru ruhruh di kukus gununggunung

Mulang mahintip di atas pohon
Matanya mangkilat maitihi
Dikaihnya tangkaluban
Diikatakannya ka pinggang
Mulang héran saban manusia mati dikubur
Salalu hilang limbah dikubur

Pujat manconténg lawan kapur sirih
di sala dua kaning di kadua pipi titik sagi tiga di dadanya
Lalu manajak laung di kapalanya
Malilitakan saraben ka awaknya
Mamasang galang hiyang di kadua paglangan tangannya
Pujat maubah dirinya manjadi wadian bawo
Lalu batandik mangalilingi mayat nang mambujur di kelenya
Dalam ambul kukus kamenyan

Mulang mahintip di atas puhun
Matanya mangkilat kata mata lading
Hidungnya mancium bau ruhruh mamakan isi ancak
Kaya latupanlatupan buah para musim panas
Ruhruh mamacah nawuluh lulung pasike
Mulang maambil minyak balian matan tangkaluban
Lalu disambunyiakannya ka dalam bajunya

Limbah tuntung batandik Pujat si setan itu
Handak manghidupakan mayat nang tabujur
Lalu handak maambil tangkalubannya
Tapi takajut banar kadada lagi tangkalubannya
Mata habang mancorong hidungnya mahinguthingut
Lalu manungadah ka atas puhun
Balalu bakuciak sarik : Mulang
Bulikakan tangkalubanku

Mulang turun matan puhun
Tangannya bakacak pinggang mamaraki Pujat
Lalu tatawa mamacahakan hutan belantara
Ruhruh takajutan
Pujat murka lalu marabuti tangkaluban ampunnya
Mulang manyingkir dari cangkaman kuracak si setan
Maka tajadilah perang tanding
Batubatu takipayan
Bukitbukit tabulangkir
Guntung karingan banyunya
Puhunpuhun baguguran daunnya
Antara kaduanya
Kadada nang manang
Kadada nang kalah

Baucap Mulang :
Perang tanding kada parlu lagi ditarusakan
Mulang malapas tangkaluban dari pinggangnya
Lalu manyarahakan lawan Pujat
Pujat mata habang mancurung muntungnya mandasis
Di dalam hatinya masih tasimpan sangkal
Malihat minyak balian kadada lagi dalam tangkalubannya
Baucap Pujat lawan Mulang :
Amun minyak balian itu ada di tangan ikam
Syaratnya ikam kada bulih mahidupakan manusia nang mati
Mulang si manusia itu badiam satumat
Limbahitu baucap : Ayu ja

Dari waktu ka waktu
Sakalinya Mulang ingkar lawan janjinya
Inya mahidupakan satiap ada manusia nang mati
Inya manuruti apa nang dilakuakan Pujat
Minyak balian dicacak burungakan ka kaning mayat

Pujat sarik limbah tahu lalu mandatangi Mulang
Handak manantangnya basaung hayam
Amun Mulang kalah
Maka harus mambulikakan minyak baliannya
Tapi hayamnya salalu kalah
Lamun di dalam hatinya masih tasimpan dandam

Mulang gair mun minyak balian dapat dirabuti
Maka inya manyambunyiakan dalam kalambu
Pujat bisa hancur mun masuk ka dalam kalambu
Tapi Pujat mandapat akal
Lalu manyuruh katikih maisapnya
Limbah kajadian itu tiap manusia mati di kubur
Salalu kuburnya di jaga

Bbaru, 2009


Indonesianya :


Minyak Balian


Pujat lapar mata merah mencorong
Cakar membongkar kubur
Mayat harus dihidupkan
Manusia hidup lebih manis dari madu wanyi
Lebih gurih dari barangka manu
Lebih harum dari asap kemenyan
Pujat melepas tangkaluban dari pinggangnya
Digantung pada akar menjulur dari atas pohon

Setelah sesajen siap
Pujat menyembur mamang
Ranying Hatatis Hiang Pi Umbung
Masuklah dalam kelenya
Masuklah dalam bahalai
Sebelum aku makan
Makanlah isi ancak
Makanlah dalam nawuluh lulung pasike
Minumlah darah manu dalam sasiri
Aku manyaru ruhruh di asap gununggunung

Mulang mengintai di atas pohon
Matanya mengkilat menatap
Diraihnya tangkaluban
Diikatkannya ke pinggang
Mulang heran setiap manusia mati dikubur
Selalu hilang setelah dikubur

Pujat menato dengan kapur sirih
di antara dua kening di kedua pipi titik segi tiga di dadanya
Kemudian manajak laung di kepalanya
Melilitkan saraben ke tubuhnya
Memasang gelang hiyang di kedua pergelangan tangannya
Pujat mengubah dirinya menjadi wadian bawo
Lalu batandik mengelilingi mayat yang membujur di kelenya
Dalam bubusan asap kemenyan

Mulang mengintai di atas pohon
Matanya mengkilat seperti mata pisau
Hidungnya menghirup bau ruhruh memakan isi ancak
Seperti letupanletupan buah para musim panas
Ruhruh memecah nawuluh lulung pasike
Mulang mengambil minyak balian dari tangkaluban
Lalu disembunyikannya di balik bajunya

Setelah selesai batandik Pujat si setan itu
Akan menghidupkan mayat yang terbujur
Lalu akan mengambil tangkalubannya
Tetapi sangat terkejut tak ada lagi tangkalubannya
Dengan mata merah mencorong hidungnya mengendusendus
Lalu menengok ke atas pohon
Seraya berteriak marah : Mulang
Kembalikan tangkalubanku

Mulang turun dari pohon
Dengan bertolak pinggang mendekati Pujat
Lalu tertawa memecahkan hutan belantara
Ruhruh pada terkesiap
Pujat murka lalu merebut tangkaluban miliknya
Mulang menyingkir dari cengkeraman cakar si setan
Maka terjadilah perkelahian yang amat sangat
Batubatu beterbangan
Bukitbukit pada ambruk
Guntung pada kering airnya
Pohonpohon pada rontok daunnya
Antara keduanya
Tak ada yang menang
Tak ada yang kalah

Berucap Mulang :
Pertarungan tak perlu lagi dilanjutkan
Lalu melepas tangkaluban dari pinggangnya
Lalu menyerahkan pada Pujat
Mata Pujat merah mencorong mulutnya mendesis
Melihat minyak balian tak ada lagi dalam tangkalubannya
Di dalam hatinya masih tersimpan penasaran
Berucap Pujat pada Mulang :
Bila minyak balian itu di tanganmu
Syaratnya kau tak boleh menghidupkan manusia mati
Mulang si manusia itu diam sejenak
Kemudian menjawab : Baiklah

Dari waktu ke waktu
Ternyata Mulang ingkar pada janjinya
Ia menghidupkan setiap ada manusia yang mati
Ia melakukan seperti apa yang dilakukan Pujat
Mengoles minyak balian pada kening mayat

Pujat marah setelah tahu lalu menemui Mulang
Menantangnya bersabung ayam
Apabila Mulang kalah
Maka harus mengembalikan minyak baliannya
Tetapi ayamnya selalu kalah
Namun di dalam hatinya masih tersimpan dendam

Mulang khawatir minyak balian akan dapat direbut kembali
Maka ia menyembunyikannya dalam kelambu
Pujat akan lebur bila masuk ke dalam kelambu
Tapi Pujat mendapat akal
Lalu menyuruh katikih mengisapnya
Sejak itu setiap manusia mati di kubur
Selalu kuburnya di jaga

Bbaru, 2009

*****
barangka manu = ayam panggang
madu wanyi = madu tawon
tangkaluban = sejenis keranjang dari rotan
mamang = ucapan mantra
kelenya = tempat berkumpulnya sanghiyang dan ruh-ruh
bahalai = sarung panjang
ancak = tempat sesajen
nawuluh lulung pasike = buluh berisi nasi yang dipanggang
batandik = menari
sasiri = mangkok
manajak laung = memasang tutup kepala ujungnya meruncing keatas
saraben = asisores berupa untaian gigi binatang
wadian bawo = dukun, para normal
katikih = sejenis semut besar bewarna hitamMacan Panjadian

Daundaun papuhunan pada mengoléh ka bawah
Mancium bungasnya si binianbinian itu
Wan kicau burungburung tacegal lalu tarabangan
Mandangar tawa dari rupalangkar dibubus angin
Binianbinian itu malénggang di jalan satapak
Manuju bau lalakian

Ampat dari lima lakian itu
Pina panjang gulu ditarik lamah lemambot lénggang tarian
Harumnya lima tangkai kambang campaka
Ampat dari lima lakian itu
Manggusukgusuk matanya
Hutan itu sudah baubah manjadi sabuah tamanbunga

Buhannya manaksir satu sama lain
Limbah buhannya batamu lawan kikijipan mata
Lalu asingasingnya bapasangpasangan
Wan mamakan isi bungkusan lamak manis nasi lakatan

Sékong dari lima lakian
Dari tadi maalihakan matanya ka sabuah anak sungai nang maalér
di bawah tabing
Wan sékong dari lima binian itu
Binian nang bungas malah liwar bungasnya
Matanya pina bagirap dalam karinyum saribu kurihing
Makan salakasi kena sampat dingin aku sorang nang mamasak lakatan ini
Lakian dari lima lelakian itu
Masih maalérakan matanya ka arus sungai
Tangan binian nang lantik itu handak manyuapakan ka muntungnya
Lakian itu gamat mangikih lawan talunjuknya
Kada cukup lawan kurihing lalu maurayakan rambutnya
Kada cukup rabutnya lalu mahayuthayutakan awaknya
Kada cukup lawan awaknya lalu bibirnya nang kacil manggaludupakan
Lakian itu baucap : satumatlah aku handak turun ka tabing

Di subarang sana
Lakian itu manyaksiakan ampat lakian kawanannya
Tabantay barlumuran darah daging awaknya takulayakan
dimamah ampat macan nang manggairakan
Lakian itu bukah basambunyi ka higa babatuan
Binian nang sékong tadi manyasahi wan kahilangan jajak
Binian itu balalu mangiyaw : Jaka ikam ada dimana
Ada sahutan : Aku ada disini
Binian itu mandapatakan lakian itu
Lakian itu bukah pulang ka higa babukitan
Binian itu manyasahi pulang tapi kahilangan jajak
Binian itu mangiyaw pulang : Jaka ikam ada dimana
Ada sahutan : Aku ada disini
Wan lakian itu bukah pulang basambunyi ka dalam hutan
Sabalum basambunyi inya manatak talunjuknya nang tahayut lakatan
Binian itu manyasah pulang tapi kahilangan jajak
Binian itu mangiyaw pulang : Jaka ikam ada dimana
Ada sahutan : Aku ada disini
Wan binian itu cuma manamuakan sabuah talunjuk
Binian itu babulik pada ujut asalnya saékong macan
Inya sadih lalu manangis kerna inya cuma mamakan sabuah talunjuk
Wan ampat macan lainnya muntungnya balimutan darah
Ada di higanya

Lakian itu maungut lalu ada nang taingat
Limbahitu ka luar matan parsambunyiannya
Macanmacan itu manggarantam manjanakinya
Taringnya mancuking kukukukunya malarak siap handak marungkaw
Lakian itu basikap tanang baucap :
Aku tahu asalnya ikam
Sangatak sangitik asal umaikam
Maha Raja Pati asal bapaikam
Bulik ka sagala asal ikam
Balalu macanmacan itu takipik
Wan awaknya rahay manjadi habu


Bbaru, 2009Indonesianya :


Macan Jadijadian


Daundaun pepohonan pada menegok ke bawah
Mencium eloknya si perempuanperempuan itu
Sedang kicau burungburung sontak berhenti lalu beterbangan
Mendengar tawa dari wajah ceria dibubus angin
Perempuaanperempuan itu melenggang di jalan setapak
Menuju bau lelaki

Empat dari lima lelaki
Dengan leher panjang disedot gemulai lenggang tarian
Harumnya lima tangkai kembang cempaka
Empat dari lima lelaki itu
Menggosokgosok matanya
Hutan itu telah berubah menjadi sebuah tamanbunga

Mereka menaksir satu sama lain
Setelah mereka bertemu dengan kerdipan mata
Mereka pun menjadi berpasangpasangan
Dan menyantap isi bungkusan lemak manis penganan ketan

Satu dari lima lekaki
Sedari tadi mengalihkan matanya pada sebuah anak sungai yang mengalir
di bawah tebing
Dan satu dari lima perempuan itu
Perempuan begitu cantik bahkan teramat cantik
Begitu matanya gemerlap dalam sungging seribu senyuman
Makanlah nanti keburu dingin aku sendiri yang memasak ketan ini
Lelaki dari lima lelaki itu
Masih mengalirkan matanya ke arus sungai
Tangan perempuan yang lentik itu akan menyuapkan kemulutnya
Lelaki itu pelan menepis dengan telunjuknya
Perempuan itu tak cukup dengan senyuman lalu menggerai rambutnya
Takcukup rabutnya lalu menggesekgesekkan tubuhnya
Tak cukup dengan tubuhnya lalu mulutnya yang mungil mendebarkan
Lelaki itu berkata : sebentar aku akan turun ke tebing

Di seberang sana
Lelaki itu menyaksikan empat lelaki temannya
Tergeletak berlumuran darah daging tubuhnya koyakkoyak
dikunyah empat macan yang mengerikan
Lelaki itu lari bersembunyi ke balik bebatuan
Perempuan yang satu tadi mengejar tapi kehilangan jejak
Perempuan itu memanggil : Jaka kau ada dimana
Ada sahutan : Aku ada disini
Perempuan itu menemukan lelaki itu
Dan lelaki itu terus berlari ke balik bebukitan
Perempuan itu mengejar lagi tapi kehilangan jejak
Perempuan itu kembali memanggil : Jaka kau ada dimana
Ada sahutan : Aku ada disini
Dan lelaki itu pun kembali berlari dan bersembunyi di dalam hutan
Sebelum bersembunyi ia memotong telunjuknya yang menyentuh ketan
Perempuan itu terus mengejar tapi kehilangan jejak
Perempuan itu memanggil lagi : Jaka kau ada dimana
Ada sahutan : Aku ada disini
Dan perempuan itu hanya menemukan sebuah telunjuk
Perempuan itu kembali pada wujud asalnya seekor macan
Ia sedih dan menangis karena ia hanya memakan sebuah telunjuk
Dan empat macan lainnya mulutnya berlepotan darah
Ada di sampingnya

Lelaki itu merenung dan ingat sesuatu
Kemudian ke luar dari persembunyiannya
Macanmacan itu dengan beringas menatapnya
Taringnya mencuat kukukukunya mengembang siap akan menerkam
Lelaki itu dengan tenang berkata :
Aku tahu dimana asal ikam
Sangatak sangitik asal umaikam
Maha Raja Pati asal bapaikam
Bulik ka mana sagala asalikam
Sontak macanmacan itu bergetar
Dan tubuhnya mencerai menjadi abu


Bbaru, 2009

*****
ikam = kamu, kau,engkam
umaikam = ibu kamu
bapaikam =ayah kamu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar