Rabu, 03 Maret 2010

Edisi 7

Asam Janar, Marasa Banar

Amun bangaran rakyat tatap rakyat
Amun bangaran pajabat tatap pajabat

Urang barabut marabutakan rakyat
Rakyat diolah jalan jadi pajabat
Mun kada nyaman jadi pajabat
Siapa nang hakunnya jadi pajabat
Mun nyaman jadi rakyat
Siapa nang hakunnya jadi rakyat

Sapuluh kali batang batindih bilungka jua nang lenyaknya
Biar sapuluh kali pajabat baganti kada papa jua
Ianya tatap nyaman
Rakyat tatap marantan

Bbaru, 2009

Indonesianya :

Asam Janar, Merasa Benar

Kalau bernama rakyat tetap rakyat
Kalau bernama pejabat tetap pejabat

Orang berebutan memperebutkan rakyat
Rakyat diolah jalan jadi pejabat
Jika tak nyaman jadi pejabat
Siapa yang mau jadi pejabat
Jika nyaman jadi rakyat
Siapa yang mau jadi rakyat

Sepuluh kali batang bertindih mentimun juga yang remuknya
Biar sepuluh kali pejabat berganti tidak apaapa juga
Dia tetap nyaman
Rakyat tetap marantan

Bbaru, 2009

*****
Asam Janar ( kunyit ), ( kalau ) merasa benar = pribahasa Banjar
marantan = bisul yang mengandung nanah


Jikir Daun

Sisa daun
Pada sabatang puhun ragay
Bajikir
Sanja salawsalaw
Cahayanya manampur bau candana

Salambar daun luruh
Luruh ka sungay
Jikirnya masih tadangar
Waktu arus maantarnya sampay ka muara

Bbaru,2009

Indonesianya :

Jikir Daun

Sisa daun
Pada sebatang pohon ranggas
Berzjikir
Senja remangremang
Cahyanya menghembus bau cendana

Selembar daun luruh
Luruh ke sungai
Zikirnya masih terdengar
Ketika alir mengantarnya sampai ke muara

Bbaru,2009

Katia

Saban bapendér musti tabawa jaka katia jaka, jaka hidup aruah jaka
Bapendér kadada késahay garugumgarugum katia hujannya kada
Kamana aja malambak janji katia janji urangam garunuman
Limbah dituntuti kéna katia kéna kaputingannya hambar kuluman
Hadang katia hadang kada titik banyu diganggam
Urang ini handak dipadahan bungul katia pintar, dipadahakan pintar katia bungul

Nang duduk urangnya itu katia itu
Dipadahakan kadada lagi nang lain katia banyak nang pintar
Banyak nang pintar katia banyak nang akal mamilanduk
Nang ngalih mun didudukakan katia malénggang mun kada mahamput
Wan handak bakayuh katia jukung tapahalang
Kaya apa handak kayuh baimbay mun katia bacakut papadaan

Halinay sudah mun bamban katia bamban
Waluh katia waluh

Bbaru,2009

Indonesianya :

Katia

Setiap berbicara mesti terbawa jaka katia jaka, jaka hidup arwah jaka
Berbicara bukan main geludukgeluduk katia hujannya tidak
Kemana saja mengobral janji katia janji orang omelomelan
Setelah dituntuti nanti katia nanti pada akhirnya harapan tinggal harapan
Tunggu katia tunggu tidak titik air digenggam
Orang ini ingin dikatakan goblok katia pintar, dikatakan pintar katia goblok

Yang duduk (jabatan) orangnya itu katia itu
Dikatakan tidak ada lagi yang lain katia banyak yang pintar
Banyak yang pintar katia banyak yang akal mamilanduk
Yang susah kalau didudukkan katia menggoyang kalau tidak katia menohok
Dan ingin berkayuh katia jukung terhalang
Bagaimana bisa kayuh baimbay kalau katia berantam sesama warga

Apa hendak dikata kalau bamban katia bamban
Waluh katia waluh

Bbaru,2009

*****
katia = selalu, namun, tetap, ternyata,
jaka = jika, kalau,seandainya, seumpama
akal mamilanduk = banyak tipu muslihat
kayuh baimbay = seiring sejalan
bamban katia bamban = ungkapan Banjar : tetap saja menderita,miskin
Waluh katia waluh = ungkapan Banjar : sinis, selalu itu itu saja tidak ada perubahan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar