Rabu, 03 Maret 2010

Edisi 4

Bawanang

Dikapahabisan burung babunyi badiam Paramasan
Bapagar gunung riam wan sungai iyalah patapa nang manyimpan misteri sunyi
ka dalam kitap kaharingan
Balai Remain wadah mambanam behiuk menyan
wan rohroh nini datu mamapai kur sumangat sagan anak cucu
Simpul adat turuntimurun

Inilah kasunyian murni
Hinak Paramasan nang mahinakakan kaaripan
Kamurnian kahidupan nang tatanam dalam karukunan adat
Satiap tahun kada luput dari pingkutan
Bawanang marénda kahidupan dayak meratus

Bawanang adat Bapalas
Maalér darah dalam tampurung
Maaléri tanah huma tugal
Mamburu sagala macam panyakit wan hama
Manumbuhakan rohroh banih nang maranakakan kamakmuran
Dalam Salawat Sahaya Hyang Raja Batara

Limbahitu adat Bamula mamapayakan harumnya kukus behiuk wan minyak likat baburih
Manyambut hamparan banih nang manguning
Gamaréncéng galang liang tandik balian di panggung Lalayan
Bamamang ditujuh batang banih tujuh gulung pékat paikat
Daun hibak,daun riribu, daun mada, daun jubung, daun lilinting pagat, daun sirih banaik, daun bintarung dan daun tamparakai hiasan panggung adalah
rejeki balimpuar paribasa filosofisnya
Dayak meratus siapakah lagi nang patut mangganangnya

Kerna kadamaian hakiki nang tatulis dalam kitap kaharingan
Sudah tarusak
Pandulang intan wan pandulang amas nang datang
Mambunuh riamriam wan sungaisungai
Puakapuaka bukahan ka padang kedawang
Paramasan basedéh
Paramasan baseséh dalam tapa nang manyimpan misteri sunyi

Bbaru,2009-10-22

Indonesianya :

Bawanang

Sejauhjauh pedusunan bersemayam Paramasan
Berpagar gunung dan lembah ialah pertapa yang menyimpan misteri sunyi
ke dalam kitab kaharingan
Balai Remain tempat membakar behiuk menyan
dan rohroh nenek moyang memapai kur sumangat bagi anak cucu
Simpul adat turuntemurun

Inilah kesunyian murni
Napas Paramasan yang menapaskan kearifan
Kemurnian kehidupan yang terpatri dalam kerukunan adat
Setiap tahun tak luput dari pegangan
Bawanang merenda kehidupan dayak meratus

Bawanang adat Bapalas
Mengalir darah dalam tempurung
Mengaliri tanah huma tugal
Mengusir segala macam penyakit dan hama
Menumbuhkan rohroh padi yang melahirkan kemakmuran
Dalam Salawat Sahaya Hyang Raja Batara

Sesudah itu adat Bamula memapaikan harumnya kukus behiuk dan minyak likat baburih
Menyambut hamparan padi yang menguning
Gemerincing gelang liang tandik balian di panggung Lalayan
Bamamang ditujuh batang padi tujuh gulung rotan pengikat
Daun hibak,daun riribu, daun mada, daun jubung, daun lilinting pagat, daun sirih banaik, daun bintarung dan daun tamparakai hiasan panggung adalah
Rezeki berlimpah dalam filosofisnya
Dayak meratus siapakah lagi yang patut mengenangnya

Sebab kedamaian hakiki yang tertulis dalam kitab keharingan
Telah tercemar
Penambang intan dan emas yang datang
Membunuh riamriam dan sungaisungai
Puakapuaka terusir ke padang kedawang
Paramasan berduka
Paramasan berduka dalam tapa yang menyimpan misteri sunyi

Bbaru,2009

*****
Paramasan = nama dusun
balai Remain = nama rumah adat
behiuk = nama kemenyan
bawanang = kenduri suku dayak
bapalas, bamula = acara adat waktu menanam dan menuai padi
salawat sahaya = ucapan/mantra selamat
tandik = tari sakral
balian = dukun/orang sakti


Mandung Marindu

Katipak katipung tarbang di tangan basandar di tawing halat
Maungkai isi hati di dalam mamandang diri nang rista
Arus batang banyu pasang pindua gémét maalér
Adakah mahanyutakan kahandak sampai manyampay muhara :

Bintang timur pajah di rakun ya bintang timur
Timur, kadap jalan yulan yalalin Si Hirang Manis
Ampah dituju suluh kada baapi

Duduk salah badiri salah ya saraba salah
Salah, niat kada pang sampai yulan yalalin Si Hirang manis
Balisah guring balisah di malam ari

Burung bilatuk batiti di batang ya burung bilatuk
Bilatuk, makan dicari disiang ari yulan yalalin Si Hirang manis
Pahit papari barasa pahit

Tuhuk maarit badan nang sakit maarit
Maarit, sakit badanku maarit yulan yalalin Si Hirang manis
Liur pahit barang dimakan barasa pahit

Daun sirih basampuk urat dilipat pang dua
Dua, suratan takdir diriku yulan yalalin Si Hirang manis
Dimapa akal sakira batamu

Taganang siangnya malamnya badandam
Dandam, malamnya dandaman yulan yalalin Si Hirang manis
Batamu mudahanlah batamu

Tikar purun di dalam jukung adingai tikar purun
Purun, di hampar tikar purun di dalam jukung dihampar
Tikar purun jangan dihampar si buruk kain

Kasih badanku adingai mun jua kasih
Kasih, badanku adingai kuharap janganlah dikambar
Talanjur purun mun dikambar lawan nang lain

Katipak katipung tarbang di tangan di bawah salaw bulan
Rista hati kilirkiliran di arus batang banyu nang tanang
Jukungjukung dikijip lampu marasuk mimpi
Burinikkah nang mangiyau hingga hilang di higa umbayang

Bbaru,2009

Indonesanya :

Mandung Marindu

Ketipak ketipung tarbang di tangan bersandar di dinding batas
Mencurahkan isi hati di dalam memandang diri yang kelam
Arus sungai pasang pindua pelan mengalir
Adakah melarutkan impian sampai menggapai muara

Bintang timur padam di awan ya bintang timur
Timur, gelap jalan yulan yalalin Si Hitam Manis
Arah dituju suluh tidak berapi

Duduk salah berdiri salah ya serba salah
Salah, niat tidak lah sampai yulan yalalin Si Hitam Manis
Gelisah tidur gelisah di malam hari

Burung bilatuk bertiti di batang ya burung bilatuk
Bilatuk, makan dicari disiang hari yulan yalalin Si Hitam Manis
Pahit papari berasa pahit

Menahan derita badan yang menahan sakit
Sakit, derita badanku menahan yulan yalalin Si Hitam Manis
Liur pahit barang dimakan berasa pahit

Daun sirih bertemu urat dilipat lah dua
Dua, suratan takdir diriku yulan yalalin Si Hitam Manis
Bagaimana akal agar bisa bertemu

Terkenang siangnya malamnya merindu
Rindu, malamnya merindu yulan yalalin Si Hitam Manis
Bertemu mudahanlah bertemu

Tikar purun di dalam jukung adinda tikar purun
Purun, digelar tikar purun di dalam jukung digelar
Tikar purun jangan digelar si buruk kain

Kasih badanku adinda kalau juga kasih
Kasih, badanku adinda kuharap janganlah dikembar
Sungguh tega kalau dikembar dengan yang lain

Ketipak ketipung tarbang di tangan di bawah remang bulan
Risau hati mata berlinang di arus sungai yang tenang
Jukungjukung dikerlip lampu merasuk mimpi
Riakkah yang memanggil hingga hilang di balik bayang

Bbaru,2009


Sumur Kili Ulu Guntung

Amun nyawa bajalan baampah ka utara maambahi balukar wan riam
Mandakay tanah babukitan nang bapagar hutan hijau
Nyawa kéna marasaakan angin nang manampur wan kasi’iman nang mambawa damai
Maka disana nyawa kéna mandapati sabuah nagri
Ulu Guntung

Nyawa kéna manyaksiakan
Manampurnya kukus garu kamenyan
Tandik balian manumbuk awak bumi lawan haur baisi baras
Wan tatuha adat manyumpitakan mantramantra kili di tujuh lapis bumi
Maka lahirlah sumur kili manyamburakan darah kahidupan
Matan Candi Agung roh Suryanata wan Junjung Buih datang mamapayakan kur sumangat
Gasan kasajahtraan anak banua

Sumur kili sumur darah kahidupan nang panambayan lahir
matan paranakan Ulu Guntung
Saban tahun di sumur kili dayak manyan warukin musti mambanam garu kamenyan
Manggambari pagalangan tangan wan batisnya lawan kapur sirih :
Ulun hawi
nyarah tilang
manuk baya wiyah
hajat kabul

Tapi wayahini mata nyawa kéna musti padih
Malihat Ulu Guntung sudah manjadi ampatung
Wan anak banua barumah di batubatu balumut
Kerna urangurang luar datang
Marampok sumur kili

Tahulah nyawa
Urangurang kada nang hérannya
Kacuali anak banua dayak warukin sorang
Marasa tulus wan sabar mambangun prasasti sumur kili
Manatah ampatung Ulu Guntung
Mambangun rumah lawan titikpaluh sorang
Saban tahun masih pisit maingkuti mangukusakan kukus garu kamenyan
Manggambari tangan batis wan kapur sirih :
Ulun hawi
nyarah tilang
manuk baya wiyah
hajat kabul

bbaru,2009-10-22

Indonesianya :

Sumur Kili Ulu Guntung

Jika kau berjalan menuju utara menyibak semak belukar dan lembah
Mendaki tanah perbukitan yang berpagar rimba hijau
Kau akan merasakan betapa hembusan angin dan kesenyapan yang membawa damai
Maka disana kau akan menemui sebuah negeri
Ulu Guntung

Kau akan menyaksikan
Di kepulnya asap garu kemenyan
Tandik balian menumbuk tubuh bumi dengan bambu berisi beras
Dan tetua adat menyumpitkan mantramantra kili di tujuh lapis bumi
Maka lahirlah sumur kili menyemburkan darah kehidupan
Dari Candi Agung roh Suryanata dan Junjung Buih datang memercikkan kur sumangat
bagi kesejahtraan anak negeri

Sumur kili sumur darah kehidupan yang pertama kali lahir
dari rahim Ulu Guntung
Setiap tahun di sumur kili dayak manyan warukin mesti membakar garu kemenyan
dan menato pergelangan tangan dan kakinya dengan kapur sirih :
Uluh hawi
nyarah ilang
manuk baya weah
hajat kabul

Tapi sekarang matamu akan pedih
Menampak Ulu Guntung telah menjadi patung
Dan anak negeri berumah di batubatu berlumut
Sebab orangorang luar datang
Merampok sumur kili

Tahukah kau
Orangorang tak pernah peduli
Kecuali anak negeri dayak warukin sendiri
Dengan tulus dan sabar telah membangun prasasti sumur kili
Mengukir patung Ulu Guntung
Membangun rumah dengan keringat sendiri
Setiap tahun masih setia mengepulkan asap garu kemenyan
Menato tangan kaki dengan kapur sirih :
Uluh hawi
nyarah tilang
manuk baya weah
hajat kabul

bbaru,2009


****
Uluh hawi = kami datang
nyarah tilang = mempersembahkan bambu berisi beras
manuk baya wiyah = ayam dan beras
hajat kabul = syukur dan terima kasih


Turay Déndang Dirantawan


Matan dukuhdukuh jukungjukung sarat hasil tani
Bakayuh ka Banjarmasin
Waktu rarumpun bakaw di kanan kiwa batang banyu
Manyampurnaakan malam wan bakantan di papuhunan rambay
mangiyaw surya

Haratan di sapanjang rantawan rambulan mahampar cahaya
Déndang buhan pangayuh jukung mamacah kasunyian di arus Sungai Martapura
Gasan mahibur hati
Maka tajalinlah déndang baturay :

Sungai Tuan ilung basapay umpat maantar jukung bakayuh
Tulak baimbay bulik baimbay jukung nang parak jangan bajauh

Sungai tabuk banyunya dalam maunjun iwak dapat adungan
Rasa malibuk hati didalam limbah tatéréng muha sapian

Matan Astambul ka Banjarmasin kada tatinggal mamakay tangguy
Tunduk tingadah maajinajin dimapa jua handak barukuy

Amun tahu kelotok lalu kanapa pian kada basingkir
Sudah tahu diri ulun balu kanapa pian kada bapikir

Handak manuju ka Taluk Selong batiti jambatan ulin
Di dalam hati sudah mahitung niat hati kada kalain

Manjanaki Sungai Martapura dimana hilir mudik jukungjukung
Tagal kecipak kayuhnya nang kaya kada suah tahu lagi
Bahua di arus ini dahulunya suah turay déndang berdéndang dikelamnya sunyi

Bbaru,2009-10-22

Indonesianya :

Turay Déndang Dirantawan

Dari dukuhdukuh jukungjukung sarat hasil tani
Berlabuh ke Banjarmasin
Saat rerumpun bakaw di kanan kiri sungai
Menyempurnakan malam dan bakantan di pepohonan rambai
memanggil surya

Manakala disepanjang rantawan rembulan menghampar cahya
Déndang pejukung memecah kesunyian di arus Sungai Martapura
sebagai pelipur lara
Dan terjalinlah déndang bersahut :

Sungai Tuan ilung berserak ikut mangantar jukung berkayuh
Pergi bersama pulang bersama jukung yang dekat jangan berjauh

Sungai Tabuk airnya dalam memancing ikan dapat adungan
Rasa mendegup hati di dalam setelah tertatap wajah sampian

Dari Astambul ke Banjarmasin tidak tertinggal memakai tangguy
Tunduk tengadah ada berhasrat bagaimanakah hendak barukuy

Kalau tahu kelotok lewat kanapa pian tidak menyingkir
Sudah tahu diri ulun janda kenapa pian tidak berpikir

Hendak menuju ke Taluk Selong bertiti jembatan ulin
Di dalam hati sudah menghitung niat hati tidak ke lain

Menatap Sungai Martapura dimana hilir mudik jukungjukung
Tetapi kecipak kayuhnya sepertinya tak pernah mengenal lagi
bahwa di arus ini dahulunya pernah turay déndang berdéndang dikelamnya sunyi

bbaru,2009

****
tangguy = topi lebar dari daun nipah
barukuy = berkecocokan, kompromi
ulun = aku, saya
pian = anda, kau, kamu
kelotok = perahu bermesin
bakantan = kera mascot Banjar


Sungai

Urangurang kada suah tapikirakan sabalumnya
Kanyataannya kota ini kasalukatan
Limbah itu hanyar tumbur mancari’i sungai
Sabujurannya kota ini kadada lagi baisian sungai
Sungaisungainya sudah matian
Lantaran didiriakan sabuah kota nang harat

Sungai wan jukungjukungnya nang lalu
Sabujurannya sumbar kahidupan wan sapasipik kota ini

Kota ini sudah habis gusang
Wan amun urangurang tu barpikir mancari’i sungai
Dalam habuharang kota ini
Pasti kenanya tadiri tu sabuah kota nang labih harat

Bbaru, 2009

Indonesianya :

Sungai

Orangorang tak pernah terpikir sebelumnya
Ternyata kota ini telah terbakar
Lalu panik mencari sungai
Memang kota ini tidak lagi punyai sungai
Sungaisungainya telah mati
Karena dibangun sebuah kota yang megah

Sungai dan jukungjukungnya yang melintas
Sesungguhnya sumber kehidupan dan spesifik kota ini

Kota ini telah musnah terbakar
Dan jika orangorang berpikir mencari sungai
Dalam puingpuing kota ini
Pasti akan lahir sebuah kota yang lebih megah

Bbaru, 2009


Baahuy

Baahuy caramin masyarakat Banjar hidup bagotongroyong
Saban tahun limbah musim katam
Aruh ahuy pananda budaya
Ahuy bairik banih sambil banyanyi
Banyanyi pantun barbalas
Sabait pantun limbah didéndangakan maka ahuy badaraw
Wan buhan nanaggaluh gin saling badadapatan
Ai, siapa tahu nasib untung juduh di tangan
Maka mun banyanyian musti batatarian

Mairik banih badindang digun ala sayang
Buang gayangnya lalu dijamur
Baiklah kita hidup barukun ala sayang
Banua kita manjadi makmur
ahuy ahuy

Nyaman nyamannya mamakan karak ala sayang
Mamakan karak di pipiringan
Nyaman nyamannya si ading parak ala sayang
Kawa jua batitiringan
Ahuy ahuy

Putikakan kambang jaruju aduhai
Disuntingakan kaka ai kambang kastela
Kambang kastela
Ahuy ala ahuy
Amun pian rasa katuju aduhai
Ancap badatang kaka ai habis puasa
Habis puasa
Ahuy ala ahuy

Wayahini baahuy sudah sasain hilang
Sipat bagotongroyong sasain mangulibir bawang
Mangatam atawa bairik saraba maupah
Sudah jarang batanam atawa mangatam samusim
Paung banih tahunan gin ngalih dicari
Nang labih marista pahumaan sasain bakipit
Ditajaki rumah toko atawa pabrék
Kada kawa mambayangan kenanya nasib anak banua
Hapus tu pacang bahabis kalaparan
Halinay dipandir mun dipandir ganting parut tarasa

Bbaru, 2009

Indonesianya :

Baahuy

Baahuy cermin masyarakat Banjar hidup bergotongroyong
Setiap tahun pasca menuai padi
Pesta ahuy penanda budaya
Ahuy bairik padi sambil bernyanyi
Bernyanyi pantun berbalas
Sebait pantun usai dilantunkan maka ahuy suara bersama
Dan mudamudinya pun saling bersua
Amboi, siapa tahu nasib mujur jodoh di tangan
Maka bila bernyanyi tarian pun seiring

Mairik padi sambil berdendang ala sayang
Buang tangkainya lalu dijemur
Baiklah kita hidup berukun ala sayang
Negeri kita menjadi makmur
ahuy ahuy

Sungguh enak memakan kerak ala sayang
Memakan kerak di dalam piring
Sungguh asyik adinda dekat ala sayang
Dapat juga saling mengerling
Ahuy ahuy

Petikkan kembang jaruju aduhai
Disuntingkan ya abang kembang pepaya
Kembang pepaya
Ahuy ala ahuy
Jika ada rasa cinta aduhai
Lekas abang meminang setelah usai puasa
Usai puasa
Ahuy ala ahuy

Masa sekarang baahuy sudah semakin lenyap
Sipat bergotongroyong semakin menipis
Menuai padi atau pun bairik serba mengupah
Sudah jarang bertanam atau pun menuai semusim
Benih padi tahunan pun semakin langka
Yang lebih miris sawah semakin sempit
Berganti rupa dengan rumah toko atau pun pabrik
Tak dapat membayangkan bagaimana nasib anak negeri kemudiannya
Busung lapar melanda
Apatah lagi hendak dikata jika dikata semakin pedih terasa

Bbaru, 2009


***** ahuy = ekspresi kegembiraan
(ma/ba ) irik = melepas padi dari tangkainya

Bakantan

Amun nyawa manusia tahu arti kahidupan nyawa musti tahu
Bahua nagri ini mangasihsayangi buhannya
Mambari’i rumah nang manghijau
Gunung riam guntung nang damai
Berabad tahun hidup tentram

Amun nyawa manusia nang baadap nyawa musti tahu
Di higa batubatu guha
Buhannya méndam wan marista
Malihat parigal nyawa manabangi rumah buhannya
Mambulangkir gunung riam wan guntung

Amun nyawa manusia nang bahatinurani nyawa musti tahu
Buhannya bapuluh tahun hidup
Barumah ranggay
Bagunung bariam baguntung si’im

Amun nyawa manusia nang baparikamanusiaan
Maka nyawa kada sampaihati
Manggariti buhannya
Manangkapi buhannya

Tapi nyawa manusia nang paling hina
Kerna kada suah tahu
Buhanya nangitu mascot nagri ini

Bbaru, 2007

Indonesianya :

Bakantan

Jika kau manusia tahu arti kehidupan kau akan tahu
Betapa negeri ini mengasihsayangi mereka
Memberi rumah yang menghijau
Gunung lembah riam yang damai
Baabad tahun hidup tantram

Jika kau manusia yang beradap kau akan tahu
Di balik batubatu gua
Mereka tercenung dan miris
Melihat kau menebangi rumah mereka
Membredel gunung lembah dan riam

Jika kau manusia yang berhatinurani kau akan tahu
Mereka berpuluh tahun hidup
Berumah ranggas
Bergunung berlembah beriam lengang

Jika kau manusia yang berprikemanusiaan
Maka kau tak akan
Memburu mereka
Menculik mereka

Tetapi kau manusia yang paling hina
Karena tak pernah tahu
Mereka adalah mascot negeri ini

Bbaru,2007

**** bakantan = sejenis kera berhidung panjang
lambang fauna Kalimantan Selatn

Tidak ada komentar:

Posting Komentar