Rabu, 03 Maret 2010

Edisi 8

Edisi 8


Geger Ganda Manik Sukalima
( Teater Tradisional Mamanda Kalsel )

Baladon
Tiga orang memadu tari nyanyi wan narasi
Tebu salah saray sarapun
Mun ada nang tasalah kami maminta ampun

Musik
Balai persidangan sudah kita siapkan
Sambil bataduh lapah alangkah baiknya kita memperkanal diri, kaya apa Adinda Harapan Kadua
Bujur sekali Kanda Harapan Partama. Sebagusnya maharagai nang tuha Kanda Harapan Pertama nang badahulu
Kita sudah memperkanal diri. Supaya jangan katiwasan alangkah bagusnya kita periksa sekali lagi balai persidangan
Bujur Kanda Harapan Partama, limbahitu kita berjagajaga di pintu balai persidangan
Musik

Musik
Harapan Partama wan Harapan Kadua juga, bari jalan Beta empunya diri. Beta handak mengadakan persidangan. Kaya apa bereskah sudah kalian siapkan.
Harapan Pertama wan Harapan Kedua membuka jalan :
Sudah kami siapkan Paduka

Kita sudah sampai di balai persidangan, sebelum kita mamulai persidangan terlebih dahulu kita memperkanal diri, kaya apa Pamanda Wajir, Perdana Mantri.
Sebagusnya kaya itu Paduka.
Raja badahulu memperkenalkan diri.
Tersebut beta empunya diri Maha Raja Brajapati Alam Gangga Sukma Barjiwa, bertahta di Karajaan Ganda Manik Sukalima, duduk di singgasa bertatah yakut jambrut nilam biduri, mamakai mahkota emas permata intan barlian. Apa benar Pamanda Wajir
Wajir : Benar sekali Paduka.
Ampat puluh anak rajaraja di kanan ampat puluh anak rajaraja di kiri tunduk berhidmat dihadapan Beta empunya diri. Apa benar Perdana Mentri
Perdana Mentri : Benar sekali Paduka
Mamarintah adil bijaksana disayangi rakyatnya, apa benar parmaisuriku nang bungas langkar
Parmaisuri : Inggih dasar bujur, Kanda ai
Kita sudah mamparkanalkan diri, baiklah kita mulai persidangan ini.
Sewaktu handak dibuka, Panglima Perang datang.

Musik
Gantar Gandari Buana Paksi, aku punya nama, terpangkat Panglima Perang atau Kepala Pertanda dalam kerajaan Ganda Manik Sukalima. Telah bertahuntahun mengabdi di kerajaan Ganda Manik Sukalima tak pernah mendapat cacat cela dari paduka maha raja, inilah nang menjadi kebanggaan seorang Panglima Perang atau Kepala Pertanda.
Gagah berani, sakti mandraguna, kada batampik lawan musuh, kada pilih bulu siapakah siapakah, kuhancurlumatkan sampai mati.
Gantar Gandari Buana Paksi, akulah urangnya :
Naga ulit naga umbang
Taguh di kulit sampay katulang
Wasi kuning pasak awakku kulit kijang putih babatku
Siapa yang berani menantangku
Awas, kurajam lawan tapak tanganku Si Gantar Api
Jangan cobacoba lawan Gantar Gandari Buana Paksi, mun handak tahu :
Kataku sirunduk runduk
Runduk runduk galimbanganku
Siapa nang manantang cahaya mataku
Lumpuh sebagaimana dicabut urat saribu
Baiklah aku akan masuk ka balai persidangan mungkin aku ditunggu oleh Paduka Maha Raja
Harapan Pertama, Harapan Kadua juga bari jalan aku handak masuk ka balai persidangan.
Harapan Partama wan Kadua : Baik Tuanku, silakan masuk.
Salam sejahtera Paduka.Ampun maaf hamba terlambat datang. Tapi tugas nang diberikan pada hamba telah selesai dilaksanakan.
Bagus Panglima Perang.Sanang hati Beta empunya diri mendengar.
Amun kaya ini mari kita laksanakan persidangan
Persidangan, mempersiapakan acara perkawinan anak putri maha raja nang bangaran Putri Ayu
Rumbayan Amas Rumbayan Intan lawan anak raja dari kerajaan Gumilang Kaca Salaksa
Acara dilaksanakan karasmin ampat puluh hari ampat puluh malam.
Ketika maha raja handak manutup, Hadam baucap :
Mohon ampun Paduka
Ada apa Hadam
Mohon ampun Paduka
Iya, ada apa Hadam
Mohon ampun Paduka
Nah, ujar Beta ada apa Hadam
Ujar Diang Kacil, bini Hadam pina carengehcarengeh :
Laki ulun ini Paduka ai konslet kabelnya kalo.
U, abahnya ada apa garang pina bapandir basandatsandat
Padahakan pang
Ujar Hadam :
Hamba umpat batakunlah, Paduka
Takunakan aja Hadamai
Tapi jangan sariklah
Ai, kanapa sarik, takunakan ja
Paduka mahargailah lawan sanibudaya Banjar
Ha ha ha itukah Hadam, Beta sangat menghargai senibudaya Banyar
Nanti kita adakan dalam karasmin perkawinan putri Beta, semua kesenian nang ada di kerajaan kita tampilkan dan terus kita bina, kita gali, kita lestarikan, kita bantu sagala apa nang diperlukan seniman dan grup keseniannya, tiap tahun kita adakan lomba baik kesenian yang sudah ada lawan berkreasi, kita bari’i hadiah seni lawan seniman nang berprestasi. Sabuting lagi Hadam ai, kita dirikan sakolah guru kesenian.
Tarima kasih, Paduka. Tapi Paduka
Ada apa lagi Hadam
Rasa lawas hamba kada mandangar Paduka banyanyi. Biasanya mun handak basidang
Paduka musti banyanyi wan taritarinya.
Iihlah Hadam, bujur ujar ikam
Maha Raja Brajapati Alam Gangga Sukma Barjiwa lalu bernyanyi lagu raja
Setelah selesai aparat kerajaan Ganda Manik Sukalima, kembali.
Musik

Musik
Jejer di balai persidangan Kerajaan seberang lautan Kerajaan Dundung Wowo Sagara, mempersiapkan penyerangan ke Kerajaan Ganda Manik Sukalima, rajanya murka karena ditolak mempersunting Putri Ayu Rumbayan Amas Rumbayan Intan.Siap berangkat penyerangan.
Musik

Musik
Jejer di Kerajaan Ganda Manik Sukalima, mengatur pertahanan dibantu oleh kerajaan Gumilang Kaca Salaksa atas serbuan Kerajaan Dundung Wowo Sagara

Kancah pertempuran
Dundung Wowo Sagara menggempur Ganda Manik Sukalima, namun dapat dikalahkan dan Rajanya mati di tangan Panglima Perang Gantar Gandari Buana Paksi.
Karasmin yang nyaris gagal itu kembali diteruskan.
Cerita selesai
Ditutup dengan lagu Terima kasih.

Bbaru, 2009

*****
nang bungas langkar = yang cantik, elok
kada batampik = tidak berpilih
taguh = kebal
mun, amun = jika, kalau
pina carengehcarengeh = agak genit,berseloroh
umpat batakunlah = numpang tanya
karasmin = pesta,perayaan
sabuting = satu
bataduh lapah = mengaso, istirahat, melegakan napas
lawan = dengan
wan = dan
babat = ikat pinggang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar